UKŁAD MOCZOWY

UKŁAD MOCZOWY. Badania Watersa i współpracowników106 wykazały, że chloroform nie powoduje większego osłabienia funkcji nerek, pod warunkiem niedopuszczenia do hipoksji.

CIĘŻARNA MACICA. W płytkiej anestezji chloroform nie wywiera wpływu na skurcze macicy, natomiast w głębszych stopniach znosi je zupełnie. Z łatwością przechodzi przez łożysko. Przydatny jako środek przeciwbólowy. Bywa stosowany do znieczulania porodów odbywanych w domu.

WPŁYW NA PRZEMIANĘ MATERII. Uruchomienie zapasów glikogenu z wątroby, zahamowanie wydzielania insuliny i bezpośrednie działanie chloroformu na komórkę wątrobową powodują wzrost poziomu cukru we krwi. Powrót do wartości prawidłowych trwa ok. 24 godzin.

Leave a Reply