W ostatnim dwudziestoleciu

W ostatnim dwudziestoleciu w wielu ośrodkach europejskich obserwuje się zmianę- taktyki i techniki rekonstrukcji wynicowanego pęcherza. W celu zmniejszenia rozstępu kości łonowych i stworzenia oparcia kostnego dla wytworzonej szyi pęcherza obowiązuje nadal przecięcie kości biodrowych. Działania chirurgiczne wykonywane śą etapowo z przerwami od 1 do 2 lat, tak że wynik ostateczny osiąga się po 4-6 latach (19, 23).

Montagnani (21) od 1976 r. w pierwszym etapie wykonuje przecięcie nadpanew- kowe kości biodrowych, zamknięcie pęcherza i rekonstrukcję powłok brzucha. Jest to jednoznaczne z zamianą wynicowanego pęcherza na wierzchniactwo z nie-

trzymaniem moczu. W drugim etapie, w 3 r.ż. dziecka, wykonuje zwężenie szyi pęcherza i operacje przeciwodpływowe metodą Leadbettera i Politano. W ten sposób autor operował 31 dzieci, wynik zadowalający osiągnął w 50%.

Leave a Reply