Wybór antybiotyku

Wybór antybiotyku zależy wyłącznie od rodzaju drobnoustroju wyhodowanego z krwi. Jakkolwiek większość przypadków b.z.w. jest spowodowana zakażeniem bakteriami wrażliwymi na penicylinę, to coraz częstsze przypadki zakażeń bakteriami mało rozpowszechnionymi lub niewrażliwymi na penicylinę oraz grzybami stwarzają konieczność identyfikacji organizmów chorobotwórczych i określenia ich wrażliwości na antybiotyki. Z wyjątkiem przypadków ostrego b.z.w. o piorunującym przebiegu opóźnienie leczenia o 2-3 dni, potrzebne do uzyskania odpo- wiedzi mikrobiologicznej, jest u większości chorych możliwe i nie ma większego wpływu na rokowanie. Jest to tym bardziej uzasadnione, że większość chorych z podostrym b.z.w. trafia do szpitala po co najmniej kilkunastodniowym, a częściej kilkutygodniowym, czasie trwania choroby.

W odróżnieniu od podostrego, ostre b.z.w. należy leczyć bezzwłocznie, bez oczekiwania na wyniki posiewów krwi. Ostre b.z.w. spowodowane zakażeniem gronkowcem złocistym ma często przebieg bardzo gwałtowny, a toczący się ostry proces zapalny bardzo szybko doprowadza do dużej destrukcji tkanek. W następstwie może bardzo szybko dojść np. do pęknięcia mięśnia brodawkowatego, perforacji płatka zastawki lub powstania mnogich ropni w mięśniu sercowym i w różnych narządach. W takich przypadkach o życiu chorego decyduje czas między wystąpieniem pierwszych ostrych objawów choroby a rozpoczęciem intensywnego leczenia antybiotykami.

Leave a Reply

Nasze www
    System reklamy Test