ZAPALENIE MSĘŚNIA SERCOWEGO

Do objęcia procesem zapalnym mięśnia sercowego może dojść w przebiegu każdej ogólnej lub narządowej choroby spowodowanej zakażeniem wirusowym, bakteryjnym, grzybiczym lub pasożytniczym. Nie wykazano istotnej zależności między występowaniem zapalenia mięśnia sercowego a wiekiem i płcią chorego, jak również określoną populacją. Wiek ma natomiast wpływ na część zapaleń mięśnia sercowego spowodowanych niektórymi czynnikami etiologicznymi, np. w przebiegu błonicy lub płonicy.

Przewaga określonego typu czynnika etiologicznego zależy w dużym stopniu od endemicznego lub epidemicznego występowania choroby zakaźnej, od skuteczności systemu ochrony zdrowia, a zwłaszcza powszechności szczepień ochronnych i poziomu sanitarnego populacji oraz od dostępności i jakości świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych. W stosunku do niektórych chorób znaczenie ma także położenie geograficzne, np. szczególnie częste występowanie choroby Chagasa w Afryce południowej.

Leave a Reply

Nasze www
    System reklamy Test