Zespół przebiegający łagodnie

Obraz kliniczny i przebieg zespołu bywa różny. Dominują osłabienie, brak łaknienia, bóle w klatce piersiowej i gorączka. Przy osłuchiwaniu klatki piersiowej zwracają uwagę szmery tarcia osierdziowego i opłucnowego.

Zespół przebiegający łagodnie ustępuje zwykle samoistnie w ciągu 2-3 tygodni i wymaga jedynie podawania leków przeciwbólowych i ewentualnie przeciw-gorączkowych. Zespół o ciężkim przebiegu, a zwłaszcza z narastającą ilością wysięku w jamach osierdziowej lub(i) opłucnowej, wymaga leczenia glikokor- tykosteroidami według zasad podanych w rozdz. 6, a niekiedy ewakuacji na-gromadzonego płynu, zwłaszcza z worka osierdziowego.

Leave a Reply

Nasze www
    System reklamy Test