Zwężenie śródkomorowe

Zwężenie śródkomorowe jest spowodowane masywnym przerostem mięśni brodawkowatych i beleczek wolnej ściany komory, które w skurczu stykają się z przerośniętą przegrodą komorową. Tworzy się wówczas wysokociśnieniowa jama w koniuszku komory lewej, podczas gdy drogi napływu i odpływu leżą poza zwężeniem.

Ocena stopnia zwężenia oraz jego umiejscowienia ma decydujące znaczenie w podjęciu decyzji leczenia, a w przypadku leczenia operacyjnego, w wyborze techniki zabiegu.

Leave a Reply

Nasze www